#ms

101 posts
 • 8736ms 14w

  काय  सांगू  मी  माझ्या  प्रेमाबद्दल
  काय  अर्थ  लावू मी  तिच्या  वागन्याबद्दल
  प्रेम  झाल्यावर  खूप  छान  वाटलं
  मनात  स्वप्नाचं  काहूर दाटलं
  पण  तिच्या  नकारानेच  आभाळ  फाटल्यागत वाटलं
  का  उगाच  प्रेमात  पडलो  असं  वाटायला  लागलं
  दुःख  डोळ्यात  साठायला लागलं
  डोळ्यातून  अश्रू  वाहायला  लागलं
  इतकं  प्रेम  कोणावर  का होते  
  मिळालं  नाय  तर  रडू  येते
  पहिल्या  प्रेमाचं  गणित  कळालं नाही
  आणि  कळणार  कसं
  पहिलंच प्रेम  झालं  पण तेच  मिळालं  नाही
  अजूनही  ओढ तिची  आहे  या  मनाला
  तिच्या  आठवणी ने  त्रास  होतो  खूप  जीवाला
  अजूनही  आवडते  ती  माझ्या  हृदयाला
  तिच्या  आठवणी  शब्दात  मांडतो
  माझा  डोळ्यातून  अश्रू  प्रत्येक  शब्द  लिहताना  सांडतो
  अजूनही  तिच्यावर  प्रेम  करतो
  पण  कितीही  खरं  प्रेम  करूनही  एकतर्फी प्रेमवेडा ठरतो...

  #Ms
  #माझा_श्वास_तू

  Read More

  प्रेम

 • 8736ms 14w

  समोर ती दिसेल
  माझ्याकडे पाहुन हसेल
  मनात ती बसेल सुंदर परी
  फिरताना हात तिचा माझ्या हातात असेल
  बोलताना ती माझ्या मिठित असेल
  माझ्या हृदयात वसनारी सुंदर परी
  मनाला माझ्या तिची आस
  होतील तिचेच मला भास
  हृदयाला असणारी माझ्या खास
  ती सुंदर परी
  चाहुल तिची लागताच पैजनाचा आवाज येताच
  धड़धड़ होईल हॄदयाची
  तिला पाहण्यासाठी तळमळ  होईल माझ्या जीवाची
  आवड मला तिच्या नावाची सुंदर ती परी
  गोड हसनारी
  सुंदर दिसनारी
  हळूवार लाजनारी
  सुंदर ती परी
  असेल ती।खरी
  येईल कधी ती  माझ्या प्रेमाच्या घरी
  बसलोय वाट तिची पाहत त्याच दारी
  येईल कधी ती सुंदर परी.....

  #ms
  #माझा_श्वास_तू

  Read More

  Love

 • 8736ms 14w

  नाही आठवण येत तुझी मला
  हेच सांगायचं होतं तुला
  रोज रोज तुझी आठवन का काढायची
  तुझ्या आठवणीत पाने वहीची का गिरवायची
  तुझ्या आठवणी मुळे येणारी
  डोळ्यातील आसवे का पुसायची
  परत परत लिहून ती पाने का फाडायची
  खरच आता नाही येत तुझी आठवण मला
  हेच सांगायचं होतं तुला
  खुप खुप आवडतेस तू मला
  पन कदर नाही ग माझी तुला
  आणि कदर तरी कशी असणार
  मी तुला आवडत नाही
  म्हणून प्रेमाचा विषय माझा पुढे जात नाही
  आणि कितीही नाही बोलली तरी मी तुला विसरत नाही
  मान्य आहे मी चुकी करतोय
  पन पुन्हा माफी मागतोय
  आठवणीत तुझ्या असताना
  असेच काही शब्द मांडतोय.....

  #ms
  #माझा_श्वास_तू

  Read More

  Love

 • 8736ms 14w

  तुझ्या  नावाची ओढ  लागली  मनाला
  आवडली  तू माझ्या  हृदयाला
  आवरू कसा  मी   स्वतःला
  येऊ  कधी सांग तुला  भेटायला
  रोज रोज  तुझी  आठवण  काढतो
  स्वप्नात  तुलाच  मी  पाहतो
  किती  पाहिलं  तरी  मन  भरत  नाही
  तुला  पाहिल्या  शिवाय  राहवत  नाही
  रोज  रोज  होणारा तुझा  भास आहे
  दूरावा हाच  मोठा  त्रास  आहे
  तरीही  माझ्या  प्रेमावर  माझा  विश्वास  आहे
  तू  भेटणार  नक्की  मला
  #I_Love_you  बोलणार  मी तुला
  तू हि बोलशील  मला
  सुरु  होईल  आपली  प्रेमकहाणी
  वाजतील  चोहीकडे  प्रेमाची  गाणी
  होईन  मी तुझा  राजा  बनशील तू माझी  राणी

  #Ms
  #माझा_श्वास_तू

  Read More

  Love

 • 8736ms 14w

  काय लिहू काही कळेना
  शब्दाला एक ही शब्द जुळेना
  आजवर खूप काही लिहलं
  पण जिच्यासाठी लिहलं
  तिनेच नाही पाहिलं
  प्रेम होतं एका क्षणात
  नकळत बसतं कोणी मनात
  आवडायला लागतं हृदयाला
  जीव तळमळतो भेटायला
  रोज रोज पाहणं
  स्वप्नात भेटणं
  तिच्यासाठी गाणं
  तिच्या विचारात राहणं
  सवय जडते तिची स्वतःला
  मग स्वतःच भान राहत नाही
  काय करतोय आपण काही कळत नाही
  पण काहीही म्हणा
  कितीही खरं प्रेम असू दे
  स्वप्नात आपल्याला ती दिसू दे
  आपल्या मनात आपल्या हृदयात ती राहू दे
  पण पहिलं प्रेम काहींना मिळत नाही
  जिच्यावर प्रेम होतं तिला आपण आवडत नाही
  का पहिलं प्रेम मिळत नाही हे समजत नाही
  प्रेम नसेल मिळत तर आपण का तिला विसरत नाही हेच उमजत नाही...��

  #Ms
  #माझा_श्वास_तू

  Read More

  Love

 • rishabh_jais 14w

  After the IPL :)--

  my friend ask to me,
  Which team did you support,

  I smiled and said....

  #MS is my team
  Doesn't matter what's the colour of jersey.....

  &&&
  A tribute to my MS... ����

  Kaun hai Vo,
  Kaun hai Vo,
  Kaha se Vo aaya,
  Charo or stadium me,
  Tez saa vo chaaya...
  Uski bhujaayien,
  Helicopter udaaye,
  IPL bhi teti taraf
  Dhoni chala aaye,
  Dekh jara Ye vichitra Maya....

  Wish you a very happy birthday, MAHI... ��

  ��������������������

  If you like my poem,,,,
  then
  please
  like❤
  comment⬜
  &
  Repost...��

  ������������

  ©Řįšhåßh_jåįš

  @writersnetwork @youandme_an_unsolved_mystery @writersparadise_ @writerscommunity_ @readwriteunite @youandme @mirakeeworld @mirakee @mirakeeans

  #writersnetwork #writersnetwork
  #pod #writersparadise #readwriteunite #mirakeeans #mirakeeworld #youandme #mirakee

  Read More

  .

 • why_prakhar 20w

  CSK+MSD

  They were shouting their hearts out, jumping, running around, some were emotional, the whole of the stadium turned yellow with that last shot.
  One man just simply clapped and smiled even after lifting probably one of the biggest T20 trophy, the third time, an achievements others wish to reach once!
  He knew, trophy was temporary, daughter was permanent!
  Calm and composed!
  Legend!!
  ©why_prakhar

 • amiraj 28w

  #Ms. Patel

  Read More

  Beautiful me...!

  Beautiful Her!
  ©amiraj

 • amiraj 28w

  #Ms. Patel

  Read More

  Love

  Love is eternal like falling in her deep eyes and it is never ending feeling of falling in love with her over and over again.

  ©Amiraj

 • soni15 29w

  #randomthoughts #mirakee #surprise
  @mirakeeworld @writersnetwork #writersnetwork #memyselfandi #poetry #ms.surprise #lifelessons #readwriteunite
  You have this one life. How do you wanna spend it??
  Just be yourself. Take risks. Make yourself proud...
  Let's just be who u are really and face this life..

  Read More

  Surprise

  A bit of her life was predictable
  But life has a habit to give her surprise
  She herself was a ride of roller coaster
  But sometimes she herself had a ride,
  Some fascinating ;some destructive
  Although every ride has its time too,
  Each time had a lesson new,
  Each time had a surprise too.

  Midnight surprises she loves more,
  Those 3a.m conversation sometimes make her morose,
  Day interpret its unique image to her,
  Insomnia made her night thinker,
  And day showed her light of work,
  These changes are unforeseeable.

  ©soni15

 • unekha 30w

  Unekha - The Talent community.


  The writer explains the biggest bless being a writer is we don't need to mention the details of the person about whom we are making the writing.
  How many of you think the same ? ����
  Tag or comment about it.

  The writing by writer #ms.xavier writes
  Follow @unekha for more.

  Submit your writings to the form in the bio. ----------------------------------------------------------------------------- #unekhawritersworld #mirakee #writings #writersjunction #writers #words #love #life #inspiration #talent #community @writersnetwork @mirakeeworld @writersofmirakee #feelings #wordporn #poetry #writersofinstagram #writing #writersblock #writersofig #writer #mirakeeapp #shortstories #snippets #microtales #tales #quotes #feelings #author #love #live #life #success #sad #happy #soul #lust #failure #instagram #her #girl #room #soul #bound

  Read More

  Being Writer

 • angels_soul 35w

  Promise Day

  Promises are the TRUST balancers...
  It will only balance the trust between the relationships.... maintaining it is all what matters....
  ©angels_soul

 • philosophysical 39w

  #beauty #Ms.Title

  Everyone has their own battlefield. Even pretty ladies have them.

  Read More

  The Unselected

  They stepped forward one by one.

  I remain. Glued still.

  Tired. My legs wobbled.

  Eyes heavy. But I was pretty.

  So... No pressure.  ©H.B.

 • theunknower 47w

  InkMotions

  Colder than ice, harder than steel.
  at least that's what everyone thinks.
  Most days just numbness,no pain and can't feel.
  But like sparks they come, these emotions and I can do nothing to stop them from turning into flames.
  So I write, translating into ink thinking maybe I can see these emotions
  I don't see much though
  Just a lost soul..
  ©theunknower

 • haritdipankarchauhan 53w

  #ms dhoni

  Read More

  "The Moment you are ready to quit is usually the moment right before the miracle happens."

 • m00d_journey 55w

  a request from all

  being an ms survivor I lately had a relapse!

  its a humble request from all to plz pray for me for a well offrecovery_nd pray that non3 ever future may witness this prob

  ©dj_piecedpoetry

 • kemil_ms 58w

  Every single one of us is screwed!
  None other than by life!
  By the mornings,
  by the late nights,
  In between days!
  ~ ms

 • kemil_ms 58w

  If love is rum shot with you,
  I can prepare my self to get doomed in you!
  ~ ms

 • kemil_ms 58w

  I can be insomniac,
  I can be 4 AM girl,
  I can sleep for like 12-15 hours,
  I can do anything,
  only if I want to!
  Give me the reason!
  ~ ms

 • kemil_ms 58w

  I have been away lately,
  Work forced me getting high!
  Isolated to everyone,
  yet closer to that one : Me!
  ~ ms