• _marmabandh_ 47w

    माझा गर्दीतला एकटेपणा दुर व्हायला लागलाय ,
    खर तर तीचा आता वीसरच पडयला लगलाय

    ©_marmabandh_