• satyamdharia 14w

    Kyo hu main raahi...
    Jab tu kisi aur ki hai manzil...