• adi_asghar 38w

    Flame

    Tre masguliat ke ye aalam hai

    To tre fursat se khuda bachai
    ©adi_asghar