• greymatters 23w

    Rivaaz manjoor nahi Hume iss duniya ke .... sapne bhi khuli aankon se dekhte hain