• greymatters 5w

    Rivaaz manjoor nahi Hume iss duniya ke .... sapne bhi khuli aankon se dekhte hain