• poo___ 6w

    Dawa Aur Duwa Bekar Hai Mujhpar,
    Jeene Ke Liye Uska Ehsaas Hi Kaafi Hai,