• devil_666 6w

    Kaha har jagah tera naam likh dia tha
    Aaj zabaan hi bolne se katraati hai.....