• imsakuoh 22w

    Duniyawi toahfo ke kar chor gayi hame,
    Anjaan bhot thi alfaz-e-ishq se woh ladki.
    @imsakuoh