• joker_123 16w

    Tere ghar ke samne se ham the nikle
    Shayad aahat sunai di hogi......