• ranjitsajjan 5w

    Smunder ki Ghrai Mea Dub Raha Hmm
    Kinara Nahi Mil Raha Dhund Raha Hmm

    ©ranjitsajjan