• kpwrites 6w

  Ishq

  Tinka sa main
  Samundar sa ishq
  Dubne ka darr
  Aur dubna hi ishq...
  ┬ękpwrites