• agniveer_the_god 23w

  ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ଯାୟ
  ପ୍ରକୄତି ପୁରୁଷ ଯୋଗ
  ଅବିଭକ୍ତଂ ଚ ଭୂତେଷୁ,
  ବିଭକ୍ତମିବ ଚ ସ୍ଥିତଂ।
  ଭୂତଭର୍ତୁ ଚ ତଜଜ୍ଞେୟଂ,
  ଗ୍ରସିଷ୍ନୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ନୁ ଚ।
  ବ୍ରହ୍ମ ଭୂତରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଏ।
  ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କର୍ତା ସେହି ଯେ ଜଗତପିତା।୧୭