• harijeet9 13w

    Agar khayal na rakha jaaye toh phool hi nahi rishtey bhi murjha jaate hai