• anutriya07 3w

    Shukriya��

    Tune aapne ehsaano ke karz,
    Khud hi utar diye!!��
    ©anutriya07