• malik143 26w

    koi apna nii

    chalo acha hua koi toh begana nikla sabii apnay hotay toh beganay kha jatay
    ©malik143