• utsav_r 16w

    jinhe pakar hme lgaa.. ki hum 'jinaa sikh rahe the'..

    wo badi masumiyat se... hamari maut ka paigam likh rahe the...


    ©utsav_r