• drgynaec 15w

  ମୁଁ

  ଭରା ରାତି ମାଡିଆସେ ଯେବେ
  ଆଉ ମୁଁବି ଆଖି ବୁଜିଦିଏ
  ସ୍ୱପ୍ନସବୁ ଜୀବନ୍ନ୍ୟାସ ପାଏ
  ମରିଯାଏ ପୃଥିବୀଟା ସେବେ

  ଆସେ ପୁଣି ଉଷା ରାତିଶେଷେ
  ମରିଯାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନସବୁ ମୋ'ର
  ବାସ୍ତବତା ଦେଖେ ଜୀବନର
  ଆଖିଖୋଲି ମୁଁବି ଅଙ୍କ କଷେ

  ରାତି ବକ୍ଷେ ତବ ଆଲିଙ୍ଗନ
  ମୃତ୍ୟୁଦିଏ "ମୁଁ"କୁ ମୋହର
  ଯେବେଜମେ ପୀରତି ଆସର
  ବୃଥାହୁଏ ରଜନୀ ଜନମ

  ଦିବାରମ୍ଭେ ତ୍ୟାଗୀ ମମଛାୟା
  ଆପଣାଅ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ
  ମରିଯାଏ ଗତିଶୀଳ କାଳ
  ପୋଡିଯାଏ ମୋ' ପାର୍ଥିବ କାୟା
  ©drgynaec