• shivanagull 32w

    Hadh se zyaada mohabbat hoti hai jo
    Kehte hain ke ibaadat hoti hai woh

    Qusoor hai ya koi ye fitoor hai
    Kyun lage sab kuch andhera hai
    Bas yeh hi noor hai