• imsakuoh 14w

  "Sehanshao si nahi mohabatt meri,
  Haan jo karenge tere liye apne damm pe karenge."

  Read More

  Manta mai mohabatt sacchi Shah Jahan ki,
  Agar banaya hi hota usne Taj apne haaton se.
  @imsakuoh