• being_girish 52w

    रक्ताने वाहणारे शरीर.. नि अश्रूंनी वाहणारे मन.. दोन्ही घेऊन जगण्याचा प्रयत्न करण.. खूप कठीण...

    ©being_girish