• nikhil448 15w

    आज पावसाला देखील,
    मस्त रंग चढलाय..
    जणू तो ही कोणाच्या तरी,
    प्रेमात पडलाय...
    ©nikhil448