• vidhi3 13w

    Kash vo bhi mujhe chahta bilkul meri tarah_
    Mujhme kho jata bilkul meri tarah_:)

    ©vidhi3