• vidhi3 22w

    Kash vo bhi mujhe chahta bilkul meri tarah_
    Mujhme kho jata bilkul meri tarah_:)


    ©vidhi3