• tasi_tshetso 37w

  एउटै धर्तीमाथी यति भिन्नता किन
  एउटै आकाशमुनि यति असमानता किन
  एउटै ईश्वरका सन्तान हामी यति भेदभाव किन...

  कमाउने कुरा यदि केवल पुण्य मात्र हुनु
  गुमाउने कुरा केवल शरीर मात्र हुनु
  डर हामीलाई केवल अरुको हृदय टुट्नेको मात्र हुनु
  खुशी केवल माया मै पाउनु...
  ©tasi_tshetso