• amitabh_pattnaik 7w

    ଅନ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତ ବୋଲି ଧରି ନେଉ ତାହା ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ସରଞ୍ଚନା କରିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଧରି ହାଜର ହୋଇଥାଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ଅନ୍ତ ହିଁ ଅଜସ୍ର ଆଶା, ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସ। ଅନ୍ତ ବିନା ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ।