• rj0690_ 6w

    Maa

    Ye mail ni hai tin shabdon ka isme jahan hai sara basta....
    Hai agar swarg kahi dharti mai to wo maa ke charno mai hai basta...