• tera_mera_ek_safar 4w

    कसे सांगू तुला?
    तु गेल्यावर मी घाव सोसती,
    रक्ताळले नयन आसवे!
    आठवणीत तुझ्या रोज भिजती!

    ©tera_mera_ek_safar