• salmankhan_995 52w

    Tumhe maloom hai jaana,
    Tum bhi ek qaatil ho,
    Mere andhar ka hansta hua insaan tumne maar daala hai.


    Salman Khan
    Instagram|©salmankhan_995