• prajna92 15w

  ସପନ ନିକିତି

  ମୁଁ ହେଇ ପାରିବିନି
  ସଂକର୍ତ୍ତିର କର୍ତ୍ତା,

  ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି
  ସମୟର ଢେଉ,

  ତଥାପି ଚାହିଁବି ବଦଳାଇବାକୁ
  ସମୟର ଗତି,

  ହେଇପାରେ ହଜେଇ ଦେବି ମୁଁ
  ନିଜର ସତ୍ତା,

  କାଳଚକ୍ରର
  ମଦମତ୍ତ ଛଳନାରେ,
  ଭାସିଯିବି ,
  ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରର
  ନିଷ୍ଟୁର ଆଘାତରେ,

  ବେଦନାର ବୋଝ ବହି ବହି
  ଆଗେଇ ଯିବି
  ସାଗର ଗର୍ଭକୁ,

  ସପନର ନିକିତିରେ
  ତଉଲି ବସିବି,
  ଭୁଲ୍ ଆଉ ଠିକ୍।।।

  ଶେଷରେ
  କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତୂଳିରେ
  ଆଙ୍କିଦେବି
  ମୁଁ
  ମୋର ଅର୍ଜିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ।।।।।।।।।
  ।।।।ପ୍ରଜ୍ଞା ।।।