• vinod12 16w

    वेळ बदलते माणसं बदलतात पण आयुष्य कोणासाठी थांबत नाही...
    ©vinod12