• pritjain 3w

    Hum log bhi ajeeb hain nishaniyan mehfooz kar lete hain, lekin logon ko kho dete hain. ����

    Prit Geet