• visheshkoul 52w

    Har saher uth ke khud ko aainey main dekhta hun,
    Uss chehre ko to pehchaan jaata hun, par uss shaqs ki shinaaqt nahi kar paata.

    ©visheshkoul