• findingmyself 15w

    Jab Tak tak tha,aapko mujhse pyar hai.
    Mujhe bhi khud see pyar ho Gaya tha


    ©findingmyself