• chandansinghkanyal 27w

    �� My Life ��

    Zindagi Bhi ..... Grammer Ke Jaisi Hai. "Past Perfect" Nahi Hai, "Present Tense" Hai Aur "Future Indefinite"... ��