• sssss____ 13w

    Sab khene ki batein hai,
    Jo sabke sath accha krta hai ,
    Uske sath kuch bhi accha ....
    "NHI HOTA"