• leftunsaid 6w

    Kamaal ka system hain,

    Log khol ke insult karte hain, tarif nahi !


    @leftunsaid