• imsakuoh 17w

    Mere sawalo se baukhla gaya woh,
    Dawe karta tha hame la-jawab karne ke.
    @imsakuoh