• syxmusix 3w

    प्रेम

    खरच प्रेम करतेस का माझ्या वर��
    रोज कॉलेज ला जाताना नजर देतेस मी डोळे भरून पाहिलं की najar चोरतेस....
    मी काही विचारला की अबोला धरून बासतेस