• mahakk 15w

    Kisi ki sun liya karo , kisiko suna diya karo , Are bhai insaan hai koi pen drive nahi ki sab record rakh sake