• bimalchand_patnaik 23w

  ପରୀ

  ସରଗ ଖୋଜିକି ପରୀ ରାଇଜରେ
  ପହଞ୍ଚିଲି ଯେବେ ଯାଇ
  ପରୀ ପରସ୍ପରେ କଥା ହେଉଥିଲେ
  ମୁଚୁକୁନ୍ଦୀ ହସ ଦେଇ।
  ଚଉଡା ଛାତିରେ ଦରପ ପଣରେ
  ଆଗେଇଲି ଯେବେ ମୁଁହି
  ସଭିଏଁ କହିଲେ, "ଅସଲି ପରୀ ସେ
  ଯା'କୋଳେ ଖେଳିଛୁ ତୁହି ।"

  ©bimalchand_patnaik