• aayatzaidi 15w

    Hamne chashma zaroor Badal liya hai
    Magar aaj bhi khoob pehcaante hai
    Apne apno ki fitrat ko.
    #AZ.
    ©aayatzaidi