• i_m_kpl 53w

    DeaR VeeRU

    Mana BasanTi thOdi duR hAi..
    vO bhi jRaa wQt se maJbuR hAi..
    iS kshmkaSh me tU apNi haSi jaYa n krr
    TeRi Muskuraht se sJa teRe chehRe ka nooR hAi..