• kartiki 7w

    Ek karam kuch yun kar Gaya woh
    Apni yadeen mohabbat se paros
    Gya woh.

    ┬ękartiki