• immortalwritings 46w

  Nah khwab khali hue hai mere,
  Nah dil tujhse bhara hai .

  Nah din fike hue hai mere ,
  Nah roshan tujhse raat hai .

  Nah raste ruk gye hai mere,
  Nah mile tujhse mokam hai .

  Nah subha adhi hai Meri ,
  Nah puri tujhse shaam hai.

  - Sugam