• ayushi0297 23w

    Sab kuch paa liya uski mohabbat me mene,
    Bas ek usko chhod kar..
    ©ayushi0297