• virago_ 15w

    Khफा

    Suna hai zindagi khafa hai
    कोनसी पहली दफा है !