• ssrp999 5w

  Guroor
  _______

  Khubiyan hamari,
  Humare guroor se sahmat hai

  Dikhate nahi aukat hamari

  Hum izzat karte hai tumhari
  Toh wo tumhari achi kismat hai.