• _suruchi_ 3w

    दुनिया

    या दुनियेत दुःख विकलं जात
    आणि आनंद , सुख , हसू खरेदी होत ...
    ©_suruchi_