• sandeep2412 13w

    Kisi ne khub hi kaha he ki maut ka toh bas naam hi badnaam he asli durd toh zindagi deti he