• lifelong_learner 33w

  ✍✍✍✍✍✍

  .
  Tie up the thoughts that's haunting you
  by using your writing
  .
  നിന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ചിന്തകളെ
  നിന്റെ എഴുത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടുക