• poisoned_wordss 16w

    Dekhiye
    Khuli kitaab sa hun, fasaane ki tarah padhiye!
    Magar,
    Ye kabhi nahi ki jamaane ki tarah padhiya!